Podejmowanie decyzji

Zauważcie jak trudne w naszym życiu jest podejmowanie decyzji, tych dobrych decyzji, szczególnie kiedy jesteśmy ślepi i głusi będąc w grzechu, którego konsekwencją jest niewola, która prowadzi Nas do samotności, braku miłości i odrzucenia. Dlatego poddajmy się oczyszczeniu i sztuce rozeznawania, podejmowania decyzji, idźmy drogą, którą prowadzi nas Duch Święty. Czujemy lęk przed podjęciem decyzji, bojąc się błędu, oceny, osądu bliźniego czy innych uwarunkowań, którymi zło nas chce ograniczyć, zamykamy się i zniewalamy. To odsuwa nas od samodzielności, od wolnej woli, którą obdarzył nas Bóg Ojciec Wszechmogący. Jeśli masz kryzys, problem, nazwij go, obnaż i podejmij decyzję, aby go zakończyć, zwalczyć, pozbądź się zniewolenia, a to doprowadzi Cię do wolności. Każdy z nas sam bierze odpowiedzialność za swoje życie, swoje decyzje i Ty za nie odpowiesz będąc niezależnym od nikogo, bo one wyszły od Ciebie. Podejmując słuszne decyzje realizujesz wolę Bożą, oddajesz się Panu Bogu, dzięki czemu stajesz się dzieckiem Bożym, narzędziem w Jego świętych dłoniach. Dlatego odpowiedzialność za podjęte decyzje jest wielka, nie można mieć wszystkiego, nie można iść jednocześnie wieloma drogami, bo one prowadzą donikąd lub tylko do naszej zguby i niezdecydowania. Starajmy się wybrać z pośród już dobrych decyzji tą najlepszą, odrzucając zło już na samym początku. Nie podejmujmy decyzji w natłoku obowiązków, przytłoczeniu, w emocjach, czy rozbiciu, starajmy się najpierw wybrać takie, które nie będą pochodziły od złego i do których nie będziemy popychani, a będziemy kierowali się wolną wolą, wolą Boską. Tych dobrych decyzji Pan Bóg daje nam również kilka do wyboru, nie zawsze ukierunkowując nas na jedną, spójrzcie na to piękno i różnorodność,  które są nieodzowną częścią wolnej woli. Ale zważcie na to, że podejmując decyzje musimy być świadomi ich konsekwencji. Nie starajmy się wtedy szukać winnego, czy żałować tego, co wybraliśmy, bo idąc drogą Pana Boga zawsze dojdziemy do Niego. A Ty jak bardzo jesteś samodzielny/na w podejmowaniu decyzji ? Amen.

Dodaj komentarz

Translate »