Drodzy Bracia i Siostry !

Kocham Boga zostałem powołany i wezwany gdyż jestem obrazem Jego Syna. Przeznaczył mnie i powołał abym był usprawiedliwiony. To wszystko dla mojego dobra. Bym wielbił majestat Jego, usłyszałem słowo prawdy. Zostając namaszczony pieczęcią Ducha Świętego. Pan mnie wyprowadził z hutniczego pieca, którym jest grzech i piekło. Wydając za mnie samego Siebie, nakazał mi: O tym mów do tego zachęcaj i upominaj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Szczęśliwy będę jeśli wytrzymam mimo pokusy, gdyż otrzymałem od Boga wieniec życia i uwierzyłem, gdyż Bóg powołał mnie do życia wiecznego poprzez wiarę, kiedy Pan przemówił do mnie: Uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem, pójdziesz dokądkolwiek cię poślę i będziesz mówił co kol wiek ci polecę. Nie bój się nikogo gdyż Ja jestem z tobą żeby cię bronić. Bracia ! Ogłaszam wam tajemnicę: Nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Musimy bowiem to co zniszczalne przyoblec niezniszczalne, a to co śmiertelne przyoblec nieśmiertelne. Wierzcie w Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze marne ciało i upodobni je do Swego chwalebnego ciała. On także jest głową tego ciała. Bracia bądźcie wytrwali i zachowujcie tradycję. Głoście imię Jego, chwalcie Go. On przeznaczył nas abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Zobaczyłem Pana On mi to polecił. Uznany za sprawiedliwego w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. W tych dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Niech Bóg udzieli wam obficie łaski i pokoju.

Amen.31 stycznia 2016

Łk 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy […]
28 stycznia 2016

2 Sm 7, 18-19. 24-29 Dziękczynienie Dawida

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: «Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że […]
25 stycznia 2016

Mk 16, 15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto […]
24 stycznia 2016

Łk 1, 1-4; 4, 14-21 Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku […]
23 stycznia 2016

Mk 3, 20-21 Rodzina niepokoi się o Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, […]
22 stycznia 2016

Mk 3,13-19 Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby […]
Translate »