Drodzy Bracia i Siostry !

Kocham Boga zostałem powołany i wezwany gdyż jestem obrazem Jego Syna. Przeznaczył mnie i powołał abym był usprawiedliwiony. To wszystko dla mojego dobra. Bym wielbił majestat Jego, usłyszałem słowo prawdy. Zostając namaszczony pieczęcią Ducha Świętego. Pan mnie wyprowadził z hutniczego pieca, którym jest grzech i piekło. Wydając za mnie samego Siebie, nakazał mi: O tym mów do tego zachęcaj i upominaj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Szczęśliwy będę jeśli wytrzymam mimo pokusy, gdyż otrzymałem od Boga wieniec życia i uwierzyłem, gdyż Bóg powołał mnie do życia wiecznego poprzez wiarę, kiedy Pan przemówił do mnie: Uświęciłem cię i ustanowiłem prorokiem, pójdziesz dokądkolwiek cię poślę i będziesz mówił co kol wiek ci polecę. Nie bój się nikogo gdyż Ja jestem z tobą żeby cię bronić. Bracia ! Ogłaszam wam tajemnicę: Nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Musimy bowiem to co zniszczalne przyoblec niezniszczalne, a to co śmiertelne przyoblec nieśmiertelne. Wierzcie w Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze marne ciało i upodobni je do Swego chwalebnego ciała. On także jest głową tego ciała. Bracia bądźcie wytrwali i zachowujcie tradycję. Głoście imię Jego, chwalcie Go. On przeznaczył nas abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Zobaczyłem Pana On mi to polecił. Uznany za sprawiedliwego w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. W tych dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Niech Bóg udzieli wam obficie łaski i pokoju.

Amen.


Translate »