Piękna woń dla Boga

Namaszczeni przez Jezusa Chrystusa stajemy się piękną wonią dla naszego Ojca. Pachniemy i roznosimy zapach stając się Chrystusowym aromatem, który rozprzestrzenia się w smrodzie obecnego świata. Duch Święty zstąpił na Chrystusa podczas chrztu, abyśmy mogli czerpać z Jego namaszczenia i abyśmy zostali zbawieni. Podczas chrztu Jezusa dokonała się akceptacja Jego powołania, stając się sługą Jahwe. Dzięki ofierze życia Jezusa otrzymaliśmy łaskę Ducha Świętego, jak również życie wieczne. Duch Święty konsekrował Pana Jezusa, a Słowo stało się Ciałem – „Chrystusem” i zamieszkało między nami. Ojcowskie objawienie podczas chrztu było apelem, zaproszeniem i odpowiedzią syna na zaproszenie poprzez oddanie i posłuszeństwo Ojcu. Chrystus przyjmuje chrzest, Bóg Ojciec daje o Nim świadectwo, wspiera Go i prowadzi, towarzyszy mu do samej śmierci na Krzyżu. Jezus Chrystus zaczyna i kończy swoje życie miedzy grzesznikami, przyjmując grzechy całego świata na siebie. Będąc chrześcijanami stajemy się namaszczeni przez Jezusa Chrystusa, co pozwala nam dotykać również Boga Ojca, mówiąc do Niego Tato, Tatusiu, wołając Abba. Ojciec namaścił, Syn Boży został namaszczony, Duch Święty był tym namaszczeniem. Duch Święty był dany Jezusowi, a Jezus daje go nam. Krzyż Święty jest naszym wskazaniem Ducha Świętego, dzięki Jezusowi Chrystusowi, w którego to boku jest źródło Ducha Świętego. Bóg Ojciec posyła nam wszystko przez swojego Syna, przez Jego Krzyż. Namaszczenie objawia się poprzez cuda, głoszenie słowa Bożego, modlitwę, uwolnienia, uzdrowienia tak jak to czynił Jezus Chrystus. Kościół jest teraz prowadzony przez Jezusa Chrystusa, który jest duchowy, ustanowiony, a on stał się naszym Królem, naszym Panem, naszym Władcą, naszym Przyjacielem, naszym Bratem. A my staliśmy się ciałem Chrystusa dzięki Duchowi który nas ożywia i łączy. Namaszczenie od Świętego w nas trwa, poucza nas o wszystkim, mówiąc: – „Gdy przyjdzie pocieszyciel, On wam wszystko przypomni”. Przychodzimy do Jezusa Chrystusa jako źródła namaszczenia, jesteśmy oświecani i ogrzewani światłem Ducha Świętego. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć co Duch Święty polecał Jezusowi Chrystusowi, dlatego, że dokładnie tych samych rzeczy Duch Święty wymaga teraz od nas, bardzo ważna dla nas jest kontemplacja tych działań. Wskazują nam to wszystko Ewangelie co i jak mamy robić, jak postępować. Dlatego nie sposób zrozumieć Ewangelii bez chrztu w Duchu Świętym. Słuchajcie moi drodzy głosu Ducha Świętego, poddajcie się jego woli i czyńcie tylko to, co jest ważne dla Niego, a nie dla nas. Stawajmy się piękną wonią dla Boga, tym zapachem, który On umiłował. Amen.

Dodaj komentarz

Translate »