17 lipca 2015

Uwielbiam Imię Twoje Panie

Uwielbiam imię Twoje Panie Wywyższam Cię i daję Ci hołd W przedsionku chwały Twej staję Z radością śpiewam Ci pieśń. O Panie Jezu chcę wyznać że […]
26 czerwca 2015

Jezus Zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem, o Alleluja Po wieczne czasy Królem Królów jest Jezus jest Panem x4 […]
22 czerwca 2015

Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy

1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. 2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy, Cheruby, Serafinowie, […]
11 czerwca 2015

Jesteś Królem

Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg. x2 Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go. x2
8 czerwca 2015

Kocham więc nie muszę się bać

1.Kocham, więc nie muszę się bać! Zabierz mój strach, zabierz mój strach, zabierz mój strach! ref: Bo Jezus mówi ci, że miłość ta Zabiera strach, zabiera […]
31 maja 2015

Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić Bo góry mogą ustąpić. Bo góry mogą ustąpić I pagórki się zachwiać. Bo góry mogą ustąpić. Bo góry mogą ustąpić I pagórki […]
26 maja 2015

Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.

Ref.: Jezusowi cześć i chwała za miłości cud. Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud. 1. On nam wskazał nieomylną drogę, On za owce […]
Translate »