13 lipca 2016

Głoszenie świadectwa – Karina Nowicka

Szósta Konferencja ewangelizatorów Lednicy – Głoszenie świadectwa prowadzi Karina Nowicka  
13 lipca 2016

Moc dawania nowego życia, świadectwo – o Paweł Bogdanowicz, Olga Biel, Adam Biel

Piąta Konferencja ewangelizatorów Lednicy – Moc dawania nowego życia, świadectwo. Prowadzi o Paweł Bogdanowicz, Olga Biel, Adam Biel J11,38-44
17 czerwca 2016

Świadek żywego Boga – o Paweł Bogdanowicz

Konferencja czwarta ewangelizatorów Lednicy – Świadek żywego Boga. Świadectwo. Prowadzi o Paweł Bogdanowicz Mk 5,30-31 2Kor 11,21-33
12 czerwca 2016

Dlaczego ewangelizujemy – Jakub Majchrzak

Konferencja trzecia ewangelizatorów Lednicy – Dlaczego ewangelizujemy ? prowadzi Jakub Majchrzak Dz 19,1-20  
10 czerwca 2016

Posługa, Uzdrowienie, Ewangelizacja – Paweł Skoczylas

Konferencja druga ewangelizatorów Lednicy – Posługa, uzdrowienie, ewangelizacja prowadzi Paweł Skoczylas Mk 16,14-18 Dz 10,38 J 5,36 J 14,11 Ef 2,10 Ef 2,4  
8 czerwca 2016

Żywe Słowo Jezusa – o.Paweł Bogdanowicz

Konferencja pierwsza ewangelizatorów Lednicy – Żywe Słowo Jezusa o.Paweł Bogdanowicz Iz 66,1 J 1,1-18 Dz 2,1-21
7 czerwca 2016

o Andrzej Smołka kazanie

o Andrzej Smołka kazanie na rekolekcjach Maria Vadia, Czas chwały Uwielbienie i Proroctwo
3 maja 2016

Modlitwa przed posiłkiem – II

Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, pobłogosław te dary, które z Twojej dobroci spożywać mamy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1 maja 2016

Modlitwa przed posiłkiem – I

Pobłogosław Panie Boże wszystkie dary, które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
2 kwietnia 2016

Wywiad z demonem – Ojciec GIUSEPPE TOMASELL

WYWIAD Z DEMONEM – OJCIEC GIUSEPPE TOMASELL Ksiądz Giuseppe Tomaselli; urodził się 26 stycznia 1902 roku miejscowości Biancavilla, w prowincji Katania, leżącej u podnóża Etny. Jako […]
3 lutego 2016

1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b)

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim. Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, * na wieki wieków. Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat […]
3 lutego 2016

1 Krl 2, 1-4. 10-12 Śmierć Dawida

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. […]
31 stycznia 2016

Łk 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy […]
31 stycznia 2016

1 Kor 12, 31 – 13, 13 Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi […]
31 stycznia 2016

Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 15b)

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. W Tobie, Panie, ucieczka moja, * niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, * nakłoń […]
31 stycznia 2016

Jr 1, 4-5. 17-19 Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś […]
28 stycznia 2016

Ps 132 (131), 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32a)

Pan Bóg da Jemu tron ojca Dawida. Pamiętaj, Panie, Dawidowi * wszystkie jego trudy. Jak złożył Panu przysięgę, * związał się ślubem przed Bogiem Jakuba: Pan […]
28 stycznia 2016

2 Sm 7, 18-19. 24-29 Dziękczynienie Dawida

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: «Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że […]
27 stycznia 2016

Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30 (R.: por. 29a)

Na wieki zachowam łaskę dla Dawida. «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, * przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: Utrwalę twoje potomstwo na wieki * i tron twój umocnię […]
27 stycznia 2016

2 Sm 7, 4-17 Potomek Dawida będzie panował na wieki

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na […]
25 stycznia 2016

Mk 16, 15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto […]
25 stycznia 2016

Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Idźcie i głoście światu Ewangelię, Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. […]
25 stycznia 2016

Dz 22, 3-16 Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł powiedział do ludu: «Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem […]
24 stycznia 2016

Łk 1, 1-4; 4, 14-21 Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku […]
24 stycznia 2016

1 Kor 12, 12-30 Mistyczne ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo […]
13 lipca 2015

Charyzmat proroctwa cz1 i cz2

Konferencja na temat charyzmatu proroctwa o. Robert DeGrandis Część 1 Część 2
3 lipca 2015

Modlitwa o uwolnienie

Modlitwa o uwolnienie o. Robert DeGrandis.  
10 czerwca 2015

Piec poziomów uzdrowienia, uzdrawianie

Pięć poziomów uzdrowienia, konferencja o. Roberta DeGrandis
Translate »