13 lipca 2016

Głoszenie świadectwa – Karina Nowicka

Szósta Konferencja ewangelizatorów Lednicy – Głoszenie świadectwa prowadzi Karina Nowicka  
13 lipca 2016

Moc dawania nowego życia, świadectwo – o Paweł Bogdanowicz, Olga Biel, Adam Biel

Piąta Konferencja ewangelizatorów Lednicy – Moc dawania nowego życia, świadectwo. Prowadzi o Paweł Bogdanowicz, Olga Biel, Adam Biel J11,38-44
17 czerwca 2016

Świadek żywego Boga – o Paweł Bogdanowicz

Konferencja czwarta ewangelizatorów Lednicy – Świadek żywego Boga. Świadectwo. Prowadzi o Paweł Bogdanowicz Mk 5,30-31 2Kor 11,21-33
12 czerwca 2016

Dlaczego ewangelizujemy – Jakub Majchrzak

Konferencja trzecia ewangelizatorów Lednicy – Dlaczego ewangelizujemy ? prowadzi Jakub Majchrzak Dz 19,1-20  
10 czerwca 2016

Posługa, Uzdrowienie, Ewangelizacja – Paweł Skoczylas

Konferencja druga ewangelizatorów Lednicy – Posługa, uzdrowienie, ewangelizacja prowadzi Paweł Skoczylas Mk 16,14-18 Dz 10,38 J 5,36 J 14,11 Ef 2,10 Ef 2,4  
8 czerwca 2016

Żywe Słowo Jezusa – o.Paweł Bogdanowicz

Konferencja pierwsza ewangelizatorów Lednicy – Żywe Słowo Jezusa o.Paweł Bogdanowicz Iz 66,1 J 1,1-18 Dz 2,1-21
7 czerwca 2016

o Andrzej Smołka kazanie

o Andrzej Smołka kazanie na rekolekcjach Maria Vadia, Czas chwały Uwielbienie i Proroctwo
3 maja 2016

Modlitwa przed posiłkiem – II

Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, pobłogosław te dary, które z Twojej dobroci spożywać mamy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1 maja 2016

Modlitwa przed posiłkiem – I

Pobłogosław Panie Boże wszystkie dary, które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
2 kwietnia 2016

Wywiad z demonem – Ojciec GIUSEPPE TOMASELL

WYWIAD Z DEMONEM – OJCIEC GIUSEPPE TOMASELL Ksiądz Giuseppe Tomaselli; urodził się 26 stycznia 1902 roku miejscowości Biancavilla, w prowincji Katania, leżącej u podnóża Etny. Jako […]
3 lutego 2016

1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b)

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim. Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, * na wieki wieków. Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat […]
3 lutego 2016

1 Krl 2, 1-4. 10-12 Śmierć Dawida

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. […]
31 stycznia 2016

Łk 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy […]
31 stycznia 2016

1 Kor 12, 31 – 13, 13 Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi […]
31 stycznia 2016

Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 15b)

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. W Tobie, Panie, ucieczka moja, * niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, * nakłoń […]
31 stycznia 2016

Jr 1, 4-5. 17-19 Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś […]
28 stycznia 2016

Ps 132 (131), 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32a)

Pan Bóg da Jemu tron ojca Dawida. Pamiętaj, Panie, Dawidowi * wszystkie jego trudy. Jak złożył Panu przysięgę, * związał się ślubem przed Bogiem Jakuba: Pan […]
28 stycznia 2016

2 Sm 7, 18-19. 24-29 Dziękczynienie Dawida

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: «Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że […]
27 stycznia 2016

Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30 (R.: por. 29a)

Na wieki zachowam łaskę dla Dawida. «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, * przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: Utrwalę twoje potomstwo na wieki * i tron twój umocnię […]
27 stycznia 2016

2 Sm 7, 4-17 Potomek Dawida będzie panował na wieki

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na […]
25 stycznia 2016

Mk 16, 15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto […]
25 stycznia 2016

Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Idźcie i głoście światu Ewangelię, Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. […]
25 stycznia 2016

Dz 22, 3-16 Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł powiedział do ludu: «Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem […]
24 stycznia 2016

Łk 1, 1-4; 4, 14-21 Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku […]
24 stycznia 2016

1 Kor 12, 12-30 Mistyczne ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo […]
11 czerwca 2015

Jesteś Królem

Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg. x2 Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go. x2
19 marca 2015

Jezus Królem, Roland Jan Urantówka (Pasterz)

Jezus Królem, Roland Jan Urantówka (Pasterz)
Translate »