3 lutego 2016

1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b)

Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim. Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, * na wieki wieków. Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat […]
31 stycznia 2016

Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 15b)

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. W Tobie, Panie, ucieczka moja, * niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, * nakłoń […]
28 stycznia 2016

Ps 132 (131), 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32a)

Pan Bóg da Jemu tron ojca Dawida. Pamiętaj, Panie, Dawidowi * wszystkie jego trudy. Jak złożył Panu przysięgę, * związał się ślubem przed Bogiem Jakuba: Pan […]
27 stycznia 2016

Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30 (R.: por. 29a)

Na wieki zachowam łaskę dla Dawida. «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, * przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: Utrwalę twoje potomstwo na wieki * i tron twój umocnię […]
25 stycznia 2016

Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Idźcie i głoście światu Ewangelię, Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. […]
24 stycznia 2016

Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b)

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, […]
23 stycznia 2016

Ps 80 (79), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8)

Odnów nas, Boże i daj nam zbawienie. Usłysz, Pasterzu Izraela, * Ty, który zasiadasz nad cherubinami. Zbudź swą potęgę * i przyjdź nam z pomocą. Odnów […]
Translate »