3 lutego 2016

1 Krl 2, 1-4. 10-12 Śmierć Dawida

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. […]
31 stycznia 2016

1 Kor 12, 31 – 13, 13 Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi […]
31 stycznia 2016

Jr 1, 4-5. 17-19 Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś […]
27 stycznia 2016

2 Sm 7, 4-17 Potomek Dawida będzie panował na wieki

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na […]
25 stycznia 2016

Dz 22, 3-16 Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł powiedział do ludu: «Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem […]
24 stycznia 2016

1 Kor 12, 12-30 Mistyczne ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo […]
24 stycznia 2016

Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10 Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali […]
Translate »