23 stycznia 2016

2 Sm 1,1-4. 11-12. 19. 23-27 Śmierć Saula i Jonatana

Początek Drugiej Księgi Samuela Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag. Na trzeci dzień przybył jakiś […]
22 stycznia 2016

1 Sm 24, 3-21 Dawid oszczędza Saula

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Saul zabrał trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie Skał […]
20 stycznia 2016

1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 Dawid zwycięża Goliata

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Dawid rzekł do Saula: «Niech pan mój się nie trapi. Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem». Saul odpowiedział Dawidowi: […]
19 stycznia 2016

1 Sm 16, 1-13 Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Pan rzekł do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij […]
17 stycznia 2016

1 Kor 12, 4-11 Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; […]
17 stycznia 2016

Iz 62, 1-5 Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Czytanie z Księgi proroka Izajasza Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie […]
16 stycznia 2016

1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a Namaszczenie Saula na króla

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina, a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, […]
Translate »