Miłosierdzie Boże

Bóg pozwala oskarżać niewinnych, a nie pozwala oskarżać winnych, co pokazuje wielkie Miłosierdzie Boga. Szatan chce nas oskarżać, ale nie może, a Bóg może, a nie chce. Bóg nas usprawiedliwia, Bogu łatwiej powstrzymać jest gniew niż miłosierdzie. Bóg jest zawsze pierwszy, nie jest w stanie nie rozmawiać z człowiekiem wskazując mu co zrobił i w jaki sposób. Krew Jezusa Chrystusa krzyczy do Boga, aby powstrzymał się ze Sprawiedliwością.  Jezus nie tylko przelał Krew, ale zmartwychwstał i żyje wiecznie zawsze jako Baranek zabity. Bóg widzi Jezusa Chrystusa jako niepokalanego Baranka, który zawsze się wstawia za nami. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas nadzieją, przez co Bóg każe zamilknąć wszystkim oskarżycielom mając pełną świadomość naszej winy, znając nasze grzechy.  Jezus Chrystus bierze na siebie nasze grzechy, naszą śmierć odsuwając od nas oskarżenie. Płaci za nasze grzechy, stając się naszą nieczystością, umierając za nas na Krzyżu, a w raz z Nim umiera nasz grzech. Skoro Bóg złożył o nas dobre świadectwo to nikt nie może nas oskarżyć, nikt nie może nas sądzić, gdyż Bóg nas zna odwiecznie, jest naszym sędzią i stwórcą i nikt poza Nim nie ma do nas prawa. Bóg nie pozwala wykrzywiać tego jak nas widzi, dając o tym świadectwo. Milcz i nie oskarżaj człowieka! Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Godność należy się każdemu człowiekowi. Jezus Chrystus jest naszym oblubieńcem, będąc z nim związani jako jedność ciała. Odwiecznie wzywani i powoływani dla Boga jesteśmy w pełni Mu znani, a On ma dla nas plan zmiany. Bóg okazuje nam swoje Miłosierdzie wzywając nas, Chrystus mówi: – Jesteś wybrany, jesteś umiłowany kocham Cię. Amen.

Dodaj komentarz

Translate »