Otwierajmy się na Prawdę.

Bracia i Siostry, będąc zauroczonymi Panem Bogiem, po pewnym okresie czasu, który w żaden sposób nie jest określony w swej długości, gdyż każdy ma swój czas, który wyznacza nam sam Bóg Wszechmogący, zaczynamy się bronić przed powrotem do przeszłości, która w pewien sposób nas zawsze otacza i próbuje powrócić.  Bronimy się nie tylko przed nią samą,  a głównie przed czynieniem grzechów, z których zostaliśmy oswobodzeni, jak i nowych pokus na które jesteśmy narażeni. Pamiętajmy, aby w tym czasie porzucić wszystkie problemy, wszystkie zwątpienia, rodzinne, związane z rodzicami, pokoleniowe, braterskie, opuśćmy te miejsca. „Wyjdźmy z tych domów”, abyśmy nie stali się klonami naszych bliskich, znajomych i nie żyli ich ranami, a prowadzili nadal drogę, którą wyznaczył nam Bóg Ojciec poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zrodzony z Najświętszej Maryi Panny oddał swoje życie za nas, a zmartwychwstając zwyciężył walkę ze złem i śmiercią. Nie bójmy się żyć w prawdzie i prowadzić własnego życia, nazwijmy po imieniu to, co tak naprawdę nas krzywdzi, obnażajmy to, abyśmy byli zawsze sobą. Jeśli nie będziemy się chcieli poddać prawdzie, ona zawsze będzie w nas rezonować, powracać, a Duch Święty zawsze będzie  nas prowadził do jej wzrostu. Będąc synami i córkami, dla Boga Ojca wzrastajmy słuchając jego słowa, jego porad, zawsze odbierajmy Jego darowane nam łaski i błogosławieństwa dziękując za nie. Otwierajmy się na Jezusa Chrystusa, wpuśćmy go do naszego serca, przez które przechodzą uczucia, emocje, myśli, łaski, błogosławieństwa,  które jest naszym odbiornikiem i przekaźnikiem wobec naszego przyjaciela i brata Jezusa Chrystusa. Ale w tym sercu jest ważna prawda: „Tylko PRAWDA was wyzwoli”,  dlatego otwierajmy się na nią, nie bójmy się prawdy, bo jeśli się jej będziemy lękać, nigdy w nas nie nastąpią zmiany, które Jezus Chrystus dla nas obrał prowadząc nas właściwą drogą. Nasze otwarcie na prawdę pozwoli, aby dokonywało się w nas uzdrowienie poprzez przebaczenie, odszukajmy problem, nazwijmy go i oddajmy go oczyszczającej miłości Jezusa Chrystusa. Nie bądźmy jak czarna dziura, która ciągle chłonie sama tą miłość, dajmy jej jak najwięcej od siebie Jezusowi Chrystusowi, On oczekuje tego od nas obdarzając nas samych miłością, cieszmy się z każdego daru miłości, który dajemy bliźnim i który od nich otrzymujemy, kochajmy się czystym sercem i radujmy się wychwalając Pana.  Nie ukrywajmy tych uczuć w sobie, róbmy tak jak Jezus Chrystus, pokazujmy nasze uczucia tak jak i On pokazywał i my róbmy to samo, ale nie wchodźmy w ich skrajność będąc zaborczy, pamiętajmy o wolnej woli, którą obdarzył każdego z nas nasz Pan. Teraz już wiecie, że akt miłości i miłosierdzia Bożego jest aktem przebaczenia wobec siebie samych, wobec bliźnich i okazywaniem tego.  Przebaczcie sobie i przebaczajcie bliźnim przyjmując siebie takimi jakimi jesteście, pełnymi miłości i radości. Bądźcie prawdziwi i żyjcie w prawdzie. Amen.

Dodaj komentarz

Translate »