Nadchodzi Królestwo Niebieskie.

Mt 3,2

Mt 4,17

Słuchając słowa Bożego przekazuję wam to co otrzymałem od Ducha Świętego, bo taka jest wola Pana. Tylko Bóg Ojciec Wszechmogący zna datę i godzinę końca. Bądźcie gotowi moi bracia i siostry nawracajcie się, trwajcie w modlitwie, w dobrych uczynkach, przepraszajcie i wybaczajcie, służcie sobie na wzajem bo zbliża się Królestwo Niebieskie. A ludzie będą pochłonięci dniem codziennym nie zauważając znaków Pana. Będą pracować, uczyć się, uprawiać pola, żenić się i wychodzić za mąż. Dzień będzie poprzedzony nocą, a noc dniem. Ludzie będą otumanieni tym co na tym świecie, a zniewoleni przez szatana, któremu zależy aby jak najmniej osób widziało i słyszało, prawdę, Boga który wyciąga do nas swą dłoń, która wskazuje, mówi dzięki Jezusowi Chrystusowi o przegranej szatana, grzechu, śmierci. Czuwajcie ! Królestwo Boże nadejdzie jak złodziej nocą, trwajcie w Wierze, Nadziei i Miłości. Uwalniajcie się od złego, głoście słowo Boże, dobrą nowinę zwycięstwa które dał nam Jezus Chrystus przez swoje zmartwychwstanie. Nauczajcie i napominajcie tak jak nakazał nam Jezus Chrystus bo czas się wypełni szybko, a dni są coraz krótsze. Kocham Was Wszystkich tak jak Jezus Chrystus ukochał mnie. Niech Duch Święty Was prowadzi. Amen.

Dodaj komentarz

Translate »