Dziękuję Bogu Wszechmogącemu i Wam Bracia i Siostry.

Dziękuję Panu Bogu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu, Matce Bożej, wszystkim Aniołom Serafinom i Cherubinom i wszystkim Świętym całym niebiosom Boga Wszechmogącego za to że strzegą duszy i ciała mego, za to że Są przy mnie w tych ciężkich i w tych dobrych chwilach mego życia Dziękuje z całego Serca, z całej Duszy, z całej mej Mocy . I Wam wszystkim moi ukochani Bracia i Siostry którzy się za mną wstawiacie modlitwą gdziekolwiek mieszkacie na Ziemi Dziękuję, módlcie się w dzień i w nocy za mnie i za wszystkich w potrzebie. KOCHAM WAS Z CAŁEGO SERCA i DZIĘKUJĘ „Jam jest świadectwem Boga Wszechmogącego, Jego odpuszczenia grzechów, Jego Miłosierdzia, Jego Miłości i Radości, a Wy staliście się radością serca mego”. Amen.

Dodaj komentarz

Translate »