XIX Spotkanie Młodych Lednica 2000 ” W Imię Ducha Świętego”

Moi Drodzy Bracia i Siostry, z wielką radością i przyjemnością chciałbym zaprosić Was  na XIX Spotkanie Młodych Lednica 2000 ” W Imię Ducha Świętego”, które odbędzie się 06.06.2015r. na Polach Lednickich. Jakże piękną łaską od Pana naszego jest otrzymanie Ducha Świętego, a szczególnie Jego Darów, które prowadzą Nas drogą do Boga Ojca Wszechmogącego. Jezus Chrystus oddał za nas życie, umiłował nas i wybaczył wszystkie grzechy, Swoją Świętą Krwią obmywając nasze dusze i ciała. Dziękujmy mu i Radujmy się z Nim, poprzez naszą wzajemną miłość, radość, chęć zmiany i dążenia ku Niemu. Stanówmy Jego świadectwo przez głoszenie słowa Bożego. Chwała Panu nad Panami, niech będzie Błogosławiony i Uwielbiony na wieki, wieków Amen.

J 17,20-26 Aby stanowili jedno

„W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.”

 

Więcej informacji na stronach:

http://lednica.ewangelizatorzy.pl/

http://www.lednica2000.pl/lednica2015/

Dodaj komentarz

Translate »