Wesel się Królowo miła

Wesel się Królowo miła Bo ten, któregoś zrodziła, Zmartwychwstał Pan nad panami, Módl się do Niego za nami, Alleluja, Alleluja.

Ciesz się i wesel się w niebie, Módl się za nami w potrzebie,  byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali, Alleluja, Alleluja.

W. Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja.
O. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dodaj komentarz

Translate »