Syr 44, 1. 9-13 Pochwała wielkich przodków

Czytanie z Księgi Syracydesa

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.
Ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć, i zginęli, jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby nie byli, a dzieci ich z nimi.
Lecz ci mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy.
Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.

Oto Słowo Boże.

Dodaj komentarz

Translate »