24 stycznia 2016

1 Kor 12, 12-30 Mistyczne ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo […]
24 stycznia 2016

Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b)

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, […]
24 stycznia 2016

Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10 Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali […]
24 stycznia 2016

Modlitwa po Mszy Świętej

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za łaskę uczestnictwa we Mszy Świętej i za przyjęcie Twego Eucharystycznego Ciała. Dziękujemy za pouczenie w Liturgii Słowa, za cud przemiany chleba […]
23 stycznia 2016

Mk 3, 20-21 Rodzina niepokoi się o Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, […]
23 stycznia 2016

Ps 80 (79), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8)

Odnów nas, Boże i daj nam zbawienie. Usłysz, Pasterzu Izraela, * Ty, który zasiadasz nad cherubinami. Zbudź swą potęgę * i przyjdź nam z pomocą. Odnów […]
23 stycznia 2016

2 Sm 1,1-4. 11-12. 19. 23-27 Śmierć Saula i Jonatana

Początek Drugiej Księgi Samuela Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag. Na trzeci dzień przybył jakiś […]
22 stycznia 2016

Mk 3,13-19 Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby […]
22 stycznia 2016

Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a)

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, * u Ciebie moja dusza szuka schronienia. Chronię się w […]
22 stycznia 2016

1 Sm 24, 3-21 Dawid oszczędza Saula

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Saul zabrał trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie Skał […]
21 stycznia 2016

Mk 3, 7-12 Podziw tłumów dla Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, […]
21 stycznia 2016

Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b)

Bogu zaufam, nie będę się lękał. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek, * uciska mnie w nieustannej walce. Wrogowie moi wciąż mnie prześladują, […]
21 stycznia 2016

1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 Saul zazdrości Dawidowi uznania

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyna Goliata, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze […]
20 stycznia 2016

Mk 3, 1-6 Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w […]
20 stycznia 2016

Ps 144 (143), 1bc i 2ab. 9-10 (R.: 1a)

Błogosławiony Pan, Opoka moja. On moje ręce zaprawia do walki, * moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, * osłoną moją i moim wybawcą. […]
20 stycznia 2016

1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 Dawid zwycięża Goliata

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Dawid rzekł do Saula: «Niech pan mój się nie trapi. Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem». Saul odpowiedział Dawidowi: […]
19 stycznia 2016

Mk 2, 23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do […]
19 stycznia 2016

Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a)

Ja sam wybrałem Dawida na króla. Mówiąc kiedyś w widzeniu * do świętych Twoich, rzekłeś: «Na głowę mocarza włożyłem koronę, * wyniosłem wybrańca z ludu. Ja […]
19 stycznia 2016

1 Sm 16, 1-13 Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Pan rzekł do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij […]
17 stycznia 2016

J 2, 1-12 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Jana W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A […]
17 stycznia 2016

1 Kor 12, 4-11 Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; […]
17 stycznia 2016

Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c (R.: 3)

Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, * śpiewaj Panu, ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, * każdego dnia głoście Jego zbawienie. Pośród […]
17 stycznia 2016

Iz 62, 1-5 Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Czytanie z Księgi proroka Izajasza Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie […]
16 stycznia 2016

Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego […]
16 stycznia 2016

Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 2a)

Król się weseli z Twej potęgi, Panie. Panie, król się weseli z Twojej potęgi * i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy. Spełniłeś pragnienie jego […]
Translate »