Modlitwa po Mszy Świętej

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za łaskę uczestnictwa we Mszy Świętej i za przyjęcie Twego Eucharystycznego Ciała. Dziękujemy za pouczenie w Liturgii Słowa, za cud przemiany chleba i wina, za Twoją obecność w Komunii Świętej. Chcemy coraz pełniej poznawać Boże tajemnice, rozumieć wolę Ojca, który jest w niebie, być wiernym swojemu powołaniu. Prosimy o światło i moc łaski, o ducha miłości, ofiary i modlitwy, o umiejętność niesienia życiowego krzyża. Pozwól nam i pomóż, przyjść do Ciebie i bądź przy nas w ostatniej chwili naszego życia. Amen.

Dodaj komentarz

Translate »