Rachunek sumienia

Modlitwa do Ducha Świętego

Modlitwa I

Duchu Święty,
Duchu światła i prawdy,
który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego,
przyjdź i oświeć mój rozum,
abym przypomniał sobie moje grzechy i poznał ich złość.
Przyjdź i skrusz moje serce,
abym za te grzechy szczerze żałował, umocnij wolę do skutecznego postanowie­nia poprawy. Amen.

Modlitwa II

Duchu Święty, Ty wiesz wszystko.
Znasz mnie lepiej niż ja sam siebie.
Proszę, otwórz moje serce, abym dobro i zło, które jest we mnie, dobrze rozpoznał.
Spraw, bym potrafił, z miłości do Boga i wszystkiego, co dobre, szczerze żałować za grzechy.
Dodaj mi też odwagi i siły, bym potrafił wytrwać w moich dobrych postanowieniach. Amen.

 

Pytania wstępne:

 1. Kiedy ostatni raz przystępowałem do spowiedzi św.?
 2. Czy moja spowiedź i żal były szczere?
 3. Czy nie zapomniałem o jakimś grzechu ciężkim lub zataiłem go?
 4. Czy odprawiłem naznaczoną pokutę?
 5. Mam stanąć przed Bogiem, który jest Miłością, a ile jest miłości we mnie?
 6. Bóg chce mnie uzdrowić. Czy jestem gotów przyjąć ten dar?
 7. Pokuta zobowiązuje do naprawienia wyrządzonego zła. Jak ją odprawiłem?
 8. Czy bliźni zauważyli moją poprawę po ostatniej spowiedzi?
 9. Czy przystępuję do sakramentu pokuty ze szczerym pragnieniem oczyszczenia, nawrócenia, odnowienia życia i osiągnięcia głębszej przyjaźni z Bogiem ?

 

Dziesięć przykazań Bożych

 

I przykazanie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca.

 1. Bóg jest moim Ojcem. Ile jest we mnie z obrazu Boga?
 2. Czy pielęgnuję w sobie dar chrztu świętego?
 3. Każdego dnia wybieram pomiędzy wieloma wartościami. A na którym miejscu jest Bóg?
 4. Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go?
 5. Celem życia chrześcijanina jest zbawienie. Co przysłania mi ten cel?
 6. Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary?
 7. Czy wątpię w prawdy wiary?
 8. Może niedbale czynię znak krzyża?
 9. Bóg zaprasza mnie do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego. Jaka jest moja postawa wobec spotykanych ludzi?
 10. Czy unoszę się pychą?
 11. Jak wypełniam swoje obowiązki w pracy?
 12. Czy w życiu kieruję się nauką Jezusa?
 13. Człowiek rozwija się nieustannie. A moja wiara i wiedza religijna?
 14. Czy zdarzało mi się nie modlić się w ogóle ?
 15. Czy zaparłem się wiary ?
 16. Czy publicznie krytykowałem prawdy wiary ?
 17. Czy wstydziłem się swojej wiary ?
 18. Czy starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek religijnych itp. ?
 19. Czy nie ufałem Bogu, np. w grzechowych utrapieniach ?
 20. Czy narzekałem na Pana Boga, np. w niepowodzeniach ?
 21. Czy popadałem w rozpaczy i zwątpienie ?
 22. Czy znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy poświęcone, np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy itp. ?
 23. Czy przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religijnych, np. w rodzinie, w środowisku pracy ?
 24. Czy narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy. książki, programy telewizyjne, towarzystwo… itp. ?
 25. Czy należałem lub należę do organizacji ateistycznej etc. ?
 26. Czy zapierałem się Boga lub Go zwalczałem ?
 27. Czy odwodziłem innych od Boga ?
 28. Czy występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła ?
 29. Czy dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem ?
 30. Czy opuściłem jakąś praktykę religijną, aby uniknąć ośmieszenia lub z innych wzglę­dów ludzkich?
 31. Czy w swoim życiu stawiam Boga na pierwszym miejscu? A może zamiast Boga prawdziwego czczę jakiegoś bożka: pieniądze, władzę, naukę, karierę, samego siebie?
 32. Czy ufam w Bożą dobroć? Czy nie popadam w rozpacz co do możliwości własnego zbawienia? Albo, odwrotnie, czy zbyt zuchwale w nie wierząc, nie nadużywam Bożego miłosierdzia?
 33. Czy nie oddaję się wróżbiarstwu, magii albo czarom? Czy chodzę do wróżki? Noszę amulety, wierzę horoskopom? Czy w chorobie nie szukam pomocy u różnych uzdrawiaczy i bioenergoterapeutów?
 34. Czy uczestniczę w życiu Kościoła, tzn. czy interesuję się życiem swojej parafii, Kościo­łem w Polsce i na świecie?
 35. Czy uznaję Boga i oddaje mu należny szacunek ?
 36. Czy dobrowolnie nie wątpiłem w Boga i Jego naukę oraz nie pielęgnowałem wątpliwości w sercu ?

 

II przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie

 1. Imię Boga jest święte. Czy nie wymieniam imiona Świętych lub imię Boże – bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia?
 2. Bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu lub Świętym i fałszywa przysięga jest grzechem. Czy szanuję imię mego Boga?
 3. Czasem proszę o coś Boga, składam przyrzeczenia, przysięgi, obietnice. Czy dotrzymuję składanych ślubów?
 4. Przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą lub niemoralną przysięgę. Czy naprawiłem wyrządzoną przez to krzywdę
 5. Czy złorzeczę i przeklinam bliźnich?
 6. Boża opatrzność czuwa nade mną. Czy ulegam pokusie korzystania z wróżb i przepowiedni astrologów?
 7. Może poddaję się zwątpieniu?
 8. Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty święte – które?
 9. Czy rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco?
 10. Czy wstydziłem się chrześcijańskiego pozdrowienia lub zewnętrznych gestów religijnych, jak znak krzyża świętego, przyklęknięcia, zdjęcie czapki przed kościołem lub krzyżem… itp. ?
 11. Czy nosiłem lub noszę symbole religijne (dewocjonalia) jako ozdobę, maskotkę lub fetysz – a nie jako zewnętrzny wyraz wiary ?
 12. Czy używałem słów z Pisma Świętego dla żartów, dla obrony grzesznych interesów, dla poparcia błędnej nauki ?
 13. Czy brałem udział w seansach spirytystycznych ?
 14. Czy świadomie wzywałem Boga na świadka, że mówię prawdę, wiedząc, że kła­mię?
 15. Czy nie nadużywałem imienia Bożego, strasząc Jego karą, by narzucić innym swoją wolę?

 

III przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

 1. Jaki jest mój dzień święty?
 2. Czy w moim domu panuje świąteczna atmosfera?
 3. Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary?
 4. Jak zachowuję się wobec ludzi, którym grozi utrata wiary?
 5. Bóg mówi do mnie w czytaniach mszalnych. Czy słucham uważnie i zapamiętuję wskazania Boga z tekstów Pisma Świętego?
 6. Czy chętnie i punktualnie przychodzę na Mszę świętą?
 7. Opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane ?
 8. Spóźniłem się na Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane ?
 9. Przeszkadzałem innym w skupieniu w czasie Mszy świętej ?
 10. Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby ?
 11. Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych zabawach i rozrywkach ?
 12. Czy zachowuję przykazania Kościoła dotyczące postów i specyficznych dni i okre­sów pokutnych (piątki, Adwent, Wielki Post)?
 13. Czy swoim zachowaniem – głośne prace domowe, wyprawy do supermarketów – nie przeszkadzam innym w niedzielnym świętowaniu?

 

IV przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją

 1. Bóg dał mi rodziców. Czy okazuję im szacunek, troszczę się o nich i modlę się za nich?
 2. Czy jestem wdzięczny moim rodzicom chrzestnym?
 3. Jak odnoszę się do rad rodziców?
 4. Czy na co dzień jestem uprzejmy i troszczę się o najbliższych?
 5. Ile czasu poświęcam dla rodziny?
 6. Mam obowiązek modlić się za najbliższych. Jak często to czynię?
 7. Czy jestem sprawiedliwy wobec dzieci?
 8. Czy interesuję się rozwojem moich dzieci, ich postępami w nauce?
 9. Czy staram się zapewnić dobry byt rodzinie?
 10. Jak traktuję swoje obowiązki wobec bliźnich i ojczyzny?
 11. Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
 12. Jak często zapominam o imieninach i rocznicach najbliższych?
 13. Czy w myślach, mowie, uczynkach odnoszę się z szacunkiem do swoich rodziców?
 14. Czy dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów świętych… itp.) ?
 15. Czy starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci ?
 16. Czy dawałem dzieciom dobry przykład w wypełnianiu obowiązków religijnych, w pracy zawodowej, we współżyciu z sąsiadami ?
 17. Czy poświęcałem dzieciom czas, interesowałem się ich problemami życiowymi ?
 18. Czy dbałem o ich wykształcenie, utrzymanie i odpoczynek ?
 19. Czy starałem się je kochać i traktować jednakowo ?
 20. Czy byłem niesprawiedliwy w karaniu ?
 21. Czy rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek, np. w oglądaniu telewizji ?
 22. Czy starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne) ?
 23. Czy byłem obojętny na to, z kim się moje dziecko przyjaźni ?
 24. Czy wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla każdego człowieka ?
 25. Czy krytykowałem w obecności dzieci duchowieństwo?
 26. Czy wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty ?
 27. Czy wypełniałem obowiązki wobec chrześniaka ?
 28. Czy kochałem szczerze męża/żonę ?
 29. Czy troszczyłem się o zdrowie współmałżonka ?
 30. Czy poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka ?
 31. Czy nie ukrywaliśmy przed sobą ważnych spraw ?
 32. Czy utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew itp. ?
 33. Czy rozjątrzaliśmy niezgodę, opowiadając innym, co nas dzieli ?
 34. Czy dochowałem wierności małżeńskiej ?
 35. Czy unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny ?
 36. Czy ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody ?
 37. Czy Nasz dom jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego ?
 38. Czy szukałem szczerze dobra mojego Kraju ?
 39. Czy spełniałem solidnie swoje obowiązki zawodowe?
 40. Czy dałem dobry przykład współpracownikom ?
 41. Czy szerzyłem zło w środowisku pracy przez: przekleństwa, wulgarne słowa, używanie alkoholu, obmowy ?
 42. Czy patrzyłem przez palce na zło, aby mieć spokój ?
 43. Czy zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły ?
 44. Czy niedobrze żyłem lub żyję z kolegami w pracy ?
 45. Czy dawałem niesprawiedliwą zapłatę ?
 46. Czy pomijałem pracowników w awansie ?

 

V przykazanie: Nie zabijaj

 1. Bóg jest dawcą życia. Czy szanuję ten dar?
 2. Jaki mam pogląd na temat zabijania poczętych dzieci i uśmiercania ludzi chorych i starych?
 3. Gniew, pogarda, nienawiść i zemsta są grzechami przeciw życiu. Czy szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku?
 4. Czy mam odwagę przeciwstawić się częstowaniu używkami ? A może sam im to proponuję?
 5. Wielu ludzi cierpi głód, a ja zapominam, że obżarstwo jest grzechem. Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wypoczynek?
 6. Czy lekceważąc przepisy drogowe nie narażam na niebezpieczeństwo życia swojego i innych?
 7. Czy mam myśli samobójcze?
 8. Czy usiłowałem popełnić samobójstwo
 9. Jezus w ewangelii pochwala troskę o chorych. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują?
 10. Czy naśmiewam się z moich bliźnich, z ich nieszczęścia, choroby, kalectwa?
 11. Czy życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci ?
 12. Czy Lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie ?
 13. Czy zabiłem człowieka, może nie narodzonego ?
 14. Czy stosowałem środki antykoncepcyjne, wczesnoporonne (mechaniczne lub chemiczne) lub namawiałem do tego ?
 15. Czy zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania ciąży ?
 16. Czy żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć ?
 17. Czy pobiłem lub pokaleczyłem kogoś ?
 18. Czy gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem ?
 19. Czy szkodziłem bliźniemu (w jaki sposób?).
 20. Czy namawiałem bliźniego do grzechu (jakiego?).
 21. Czy prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym ?
 22. Czy lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy narażając swoje bądź cudze życie ?
 23. Czy traktowałem środowisko naturalne jako dzieło Boże ?
 24. Czy niszczyłem moje naturalne otoczenie lub nie przestrzegałem obowiązujących przepisów odnośnie do ochrony środowiska naturalnego ?
 25. Czy znęcałem się nad zwierzętami ?
 26. Czy gardziłem drugim człowiekiem ?
 27. Czy modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców ?
 28. Czy nie przebaczyłem komuś w swoim sercu ?
 29. Czy nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu, odmówiłem mu pomocy ?
 30. Czy panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, np. do gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości… itp. ?
 31. Czy bawiłem się cudzym kosztem ?
 32. Czy przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych ?
 33. Czy zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne ?
 34. Czy niszczyłem przyjaźń między ludźmi ?
 35. Czy zaniedbuję swój rozwój intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny ?
 36. Czy przebywałem w złym towarzystwie np. które wypiera się wiary, Boga ?
 37. Czy odczuwałem nienawiść do jakiejś grupy ludzi ze względu na ich rasę, narodo­wość, wiek czy odmienność religii?
 38. Czy byłem niecierpliwy lub niemiłosierny w słowach lub uczynkach, ponieważ inni mnie denerwowali?
 39. Czy byłem uparty w swoich poglądach i krytycznie nastawiony do innych?
 40. Czy nadużywałem alkoholu? Czy moje pijaństwo pozbawiło rodzinę odpowiednich środków utrzymania, dobrego przykładu, szacunku społecznego?
 41. Czy zaniedbywałem pracę nad wprowadzaniem pokoju i sprawiedliwości na świe­cie?
 42. Czy nie popieram eutanazji?

 

VI i IX przykazanie: Nie cudzołóż; Nie pożądaj żony bliźniego twego…

 1. Jezus naucza, że grzechy te wynikają z pożądliwości serca. Czy z szacunkiem traktuję płciowość?
 2. Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Czy z należytym szacunkiem traktuję innych?
 3. Co myślę o nierozerwalności i świętości małżeństwa?
 4. Czy jestem przyczyną zgorszenia innych przez sposób ubierania się, dwuznaczne słowa, sprośne żarty?
 5. Czy ze skromnością kształtuję swoją wyobraźnię pragnienia?
 6. Czy popełniam uczynki nieczyste samotnie lub z drugą osobą?
 7. Czy jako chrześcijanin szanuję dziewictwo i czystość przedmałżeńską?
 8. Czy miałem należyte poszanowanie dla ciała i jego sił rozrodczych ?
 9. Czy miałem upodobanie w myślach nieskromnych ?
 10. Czy pragnąłem widzieć nieskromności ?
 11. Czy podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę. fantazję, filmy, widowiska, pornografię… itp. ?
 12. Czy pożądałem drugiej osoby ?
 13. Czy prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy ?
 14. Czy odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno, książki, zdjęcia, filmy, programy telewizyjne etc. ?
 15. Czy przekazywałem innym złe książki, filmy, obrazki porno… itp. ?
 16. Czy nadużywałem praw małżeńskich (stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne…) ?
 17. Czy starałem się poznać etyczne metody kierowania płodnością ?
 18. Czy szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności współżycia ?
 19. Czy uświadamiałem stopniowo swoje dzieci w dziedzinie seksualnej ?
 20. Czy stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie ?
 21. Czy podglądałem życie seksualne innych ?
 22. Czy wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie ?
 23. Czy obnażałem się publicznie dla podniecenia innych ?
 24. Czy spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych przyczyn ?
 25. Czy podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym ?
 26. Czy planowałem i zmierzałem do rozwodu ?
 27. Czy rozwiodłem się?
 28. Czy wszedłem po rozwodzie w następny związek małżeński (cywilny) ?
 29. Czy dopuściłem się zdrady małżeńskiej? Cudzołóstwa? Kazirodztwa ?
 30. Czy grzeszyłem przeciwko własnemu ciału przez samogwałt (masturbację)?
 31. Czy popełniałem grzech nieczystości z osobami tej samej płci?
 32. Czy angażowałem się w przedłużone, intensywne pocałunki lub pieszczoty?

 

VII i X przykazanie: Nie kradnij; … ani żadnej rzeczy, która jego jest

 1. Czy ukradłem coś?
 2. Czy skradzione rzeczy zwróciłem?
 3. Czy zazdroszczę innym posiadanych przez nich rzeczy?
 4. Czy szanuję własność cudzą i społeczną?
 5. Czy szanuję pracę innych?
 6. Czy przyjmuję w postaci prezentów, kupuję bądź sprzedaję coś pochodzącego z kradzieży?
 7. Czy aprobuję lub jestem obojętny wobec aktów wandalizmu?
 8. Jak wywiązuję się ze zobowiązań podatkowych?
 9. Bóg daje mi czas. Jak korzystam z tego daru?
 10. Ile czasu marnuję przed telewizorem, komputerem etc. ?
 11. Czy zabierałem innym czas, każąc na siebie czekać ?
 12. Czy wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów ?
 13. Czy zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną ?
 14. Czy oddałem dług w terminie albo w ogóle nie oddałem ?
 15. Czy dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek ?
 16. Czy zniszczyłem cudzą własność ?
 17. Czy dopilnowałem rzeczy będących własnością wspólną, społeczną ?
 18. Czy oszukałem bliźniego w handlu ?
 19. Czy byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego ?
 20. Czy wynagrodziłem krzywdy przed Spowiedzią świętą lub po niej ?
 21. Czy urządziłem się materialnie cudzym kosztem ?
 22. Czy wynagradzałem sprawiedliwie za pracę ?
 23. Czy przywiązywałem się zbytnio do rzeczy materialnych ?
 24. Czy byłem nieoszczędny, a skąpy wobec potrzebujących ?
 25. Czy marnowałem talenty swoje i innych (np. wykładowca nie przygotowany prowadzi lekcję) ?
 26. Czy zabierałem innym bezmyślnie czas ?
 27. Czy wykorzystywałem czas pracy lub środki służbowe dla celów prywatnych ?
 28. Czy oszukiwałem przy transakcjach ?
 29. Czy zaniedbywałem płacenia rachunków, dotrzymywania obietnic i kontraktów?

 

VIII przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

 1. Jezus mówi, że będziemy sądzeni z każdego słowa. Jak traktuję wypowiadane przez siebie słowa?
 2. Czy plotkuję? Czy jestem wścibski i wypytuję innych o sprawy osobiste?
 3. Pan Jezus naucza, że ojcem kłamstwa jest szatan. Czy jestem prawdomówny?
 4. Czy dotrzymuję tajemnic?
 5. Czy dobrze mówię o innych?
 6. Czy rzetelnie udzielam informacji?
 7. Czy sięgam po plotkarskie gazety, słucham takich programów?
 8. Czy potrafię się cieszyć z sukcesów bliźnich i pochwalić ich?
 9. Czy szanuję prawo innych osób do własnego zdania?
 10. Czy kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia ?
 11. Czy posądzałem lekkomyślnie ?
 12. Czy bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy) ?
 13. Czy oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy ?
 14. Czy byłem obłudny wobec bliźniego ?
 15. Czy naprawiłem krzywdy spowodowane moim kłamstwem ?
 16. Czy zachowałem powierzone mi tajemnice albo sekrety ?
 17. Nie zachowałem tajemnicy zawodowej (np. lekarz, pielęgniarka) ?
 18. Czy dotrzymałem słowa, obietnic ?
 19. Czy osądzałem bliźnich ?
 20. Czy pozywałem do sądu z błahych powodów ?
 21. Czy stawałem po stronie nieprawdy (np. dla korzyści) ?
 22. Czy byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem ?
 23. Czy zwalałem winę na bliźniego ?
 24. Czy doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem ?
 25. Czy mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo) ?
 26. Czy fałszowałem dokumenty ?
 27. Czy zmuszałem kogoś do przyjęcia poglądów sprzecznych z jego przekonaniami ?
 28. Czy podjąłem wystarczający wysiłek w celu przywrócenia dobrego imienia osobie, której reputacji zaszkodziłem?
 29. Czy naruszyłem czyjąś prywatność, np. przez czytanie cudzych listów bez pozwole­nia?
 30. Czy zatrzymywałem informacje dla tych, którzy mieli do nich prawo?
 31. Czy przez pochlebstwo nie utwierdzałem bliźniego w złym postępowaniu?

Przykazania kościelne

 

I Przykazanie: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

 1. Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą?
 2. Czy zawsze przychodzę na nią punktualnie?
 3. Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte, a jaka jest moja modlitwa?
 4. Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej?
 5. Które z dobrych uczynków minionego tygodnia złożyłem Bogu w ofierze Mszy świętej?
 6. Czy jako rodzic daję moim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia?
 7. Wiele spraw mam do załatwienia. Czy podejmuję w dniu świętym prace, które mogłem wykonać w tygodniu, a zaniedbałem je z lenistwa?

 

II przykazanie: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

 1. Bóg jest moim Ojcem. Czy chętnie i z ufnością korzystam z Jego miłosierdzia?
 2. Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty z miłości do Boga i Kościoła?
 3. Czy potrafię przebaczyć komuś, kto wyrządził mi krzywdę?
 4. Czy moje przystępowanie do sakramentów świętych jest uzależnione od nastrojów i humorów?

 

III przykazanie: Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą

 1. Do komunii świętej mogę przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej! Czy nie przyjąłem komunii świętej świętokradzko?
 2. Jak odnoszę się do tajemnicy Chrystusa obecnego w Eucharystii?
 3. Czy dziękuję Bogu za Jego dary i rozwijam swoje talenty?

 

IV przykazanie: Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

Wolna wola jest darem Boga. Czy potrafię panować nad słabościami mego ciała?

 

V przykazanie: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

 1. Czy moja wiara uzdalnia mnie do troski o braci i siostry w wierze?
 2. Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
 3. Czy chętnie angażuję się w różne akcje parafialne?

 

AKT ŻALU

Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, nie­wdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył. Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mo­jego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Jego Krew za mnie przelaną. Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich. Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu mój i moi święci Patronowie, wy­proście mi u Boga przebaczenie moich grzechów.

 

MODLITWA PO SPOWIEDZI
Niech Ci będzie chwała i dziękczynienie, Boże w Trójcy Jedyny, żeś mi z nie­skończonego miłosierdzia Twego przez rozgrzeszenie kapłańskie odpu­ścił grzechy. Dzięki Ci, Ojcze niebieski, żeś mnie nędznego grzesznika przyjął na powrót jako swoje dziecko. Dzięki Ci, Jezu Zbawicielu mój, żeś krwią obmył moją duszę i przywrócił jej życie nadprzyrodzone. Dzięki Ci, Duchu Święty, żeś mi dał łaskę prawdziwego żalu i żeś przez ten sakrament odbudował w duszy mej świątynię Bożą. O jakże wielkie jest moje szczęście! Pragnę przez całą wieczność wysławiać dobroć Twoją, Boże, a tymczasem na ziemi zmienić zupełnie moje ży­cie i oddać Ci serce moje, boś Ty, Panie, godzien całej mojej miłości. Przyjmij łaskawie te modlitwy i uczynki pokutne, które mi sługa Twój nazna­czył; przyjmij też wszystkie moje prace, ofiary i przykrości życia. Niech to wszystko posłuży mi na złagodzenie kar doczesnych, a co jeszcze nie dostaje mojej pokucie, niech to uzupełnią zasługi męki Twojej, Zbawicielu najmiłościwszy. Udziel mi, Panie, łaski wytrwania w moich postanowieniach. Amen.

 

Dodaj komentarz

Translate »