Pwt 32, 3-4cd. 7. 8. 9 i 12 (R.: por. 9a)

Oto lud Boży jest własnością Pana.

Chcę głosić imię Pana: *
uznajcie wielkość Boga naszego.
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, *
On sprawiedliwy i prawy.

Oto lud Boży jest własnością Pana.

Na dawne dni sobie wspomnij, *
Rozważaj lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj ojca, by ci oznajmił, *
i twoich starców, niech ci powiedzą.

Oto lud Boży jest własnością Pana.

Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, *
rozdzielał synów człowieczych,
wtedy ludziom granice wytyczał *
według liczby synów Boga sprawiedliwego.

Oto lud Boży jest własnością Pana.

Bo Jego lud jest własnością Pana, *
dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub.
Pan sam go prowadził, *
nie było z nim boga obcego.

Oto lud Boży jest własnością Pana.

Dodaj komentarz

Translate »