Psalm 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a)

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: Na wieki ugruntowana jest łaska,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.

Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia.

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.

On będzie wołał do Mnie: „Tyś jest Ojcem moim,
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe z nim będzie moje przymierze.

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.

Dodaj komentarz

Translate »