Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

Na wieki będę sławił łaski Pana, Alleluja.

Na wieki będę śpiewał o łasce Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: Na wieki ugruntowana jest łaska,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Na wieki będę sławił łaski Pana, Alleluja.

Znalazłem Dawida, mojego sługę,
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była
i umacniało go moje ramię.

Na wieki będę sławił łaski Pana, Alleluja.

Z nim moja wierność i łaska,
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.

Na wieki będę sławił łaski Pana, Alleluja.

Dodaj komentarz

Translate »