Psalm 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8)

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia
i góry zapadały w otchłanie morza.

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
Bóg je wspomaga o świcie.

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, 
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.

Dodaj komentarz

Translate »