Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a i 32ab. (R.: por. 26a)

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu, Alleluja.

Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
Serca wasze niech żyją na wieki.

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu, Alleluja.

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi,
i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu, Alleluja..

A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie,
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi.

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu, Alleluja.

Dodaj komentarz

Translate »