Psalm 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

Śpiewajcie Panu pieśń nową;
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują swym Królem.

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

Niech imię Jego czczą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

Niech się święci cieszą w chwale,
niech się weselą na łożach biesiadnych,
chwała Boża niech będzie w ich ustach:
to jest chwałą wszystkich świętych Jego.

Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.

Dodaj komentarz

Translate »