Psalm 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6

Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Bo ci, którzy nas uprowadzili,
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: 
Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Niech mi język przyschnie do gardła, 
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
Jeśli nie wyniosę Jeruzalem
ponad wszystką swą radość.

Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Dodaj komentarz

Translate »