Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8)

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził, Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki.

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził, Alleluja.

Od wschodu słońca do zachodu słońca
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził, Alleluja..

Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził, Alleluja..

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził, Alleluja.

Dodaj komentarz

Translate »