Psalm 104 (103),1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b)

Radością Pana dzieła, które stworzył.

Błogosław, duszo moja. Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno,
światłem okryty jak płaszczem.

Radością Pana dzieła, które stworzył.

Umocniłeś ziemię w jej podstawach,
nie zachwieje się na wieki wieków.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią,
ponad górami stanęły wody.

Radością Pana dzieła, które stworzył.

Ty zdroje kierujesz do strumieni,
co pośród gór się sączą.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie
i śpiewa wśród gałęzi.

Radością Pana dzieła, które stworzył.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
Tyś wszystko mądrze uczynił,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Błogosław, duszo moja, Pana.

Radością Pana dzieła, które stworzył.

Dodaj komentarz

Translate »