Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9 (R.: 13b)

Każdemu oddasz według jego czynów.

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Każdemu oddasz według jego czynów.

Jedynie w Bogu szukaj pokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Każdemu oddasz według jego czynów.

W każdym czasie *
Jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca: *
Bóg jest naszą ucieczką.

Każdemu oddasz według jego czynów.

Dodaj komentarz

Translate »