Ps 114 (113A), 1-2. 3-4. 5-6

Alleluja.

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.

Alleluja.

Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan bieg swój odwrócił.
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.

Alleluja.

Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany, *
i niby jagnięta, pagórki?

Alleluja.

Dodaj komentarz

Translate »