Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a)

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Potem głód przywołał na ziemię
i odebrał cały zapas chleba.
Wysłał przed nimi męża:
Józefa, którego sprzedano w niewolę.

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Kajdanami ścisnęli mu nogi,
jego kark zakuto w żelazo,
aż się spełniła jego przepowiednia
i poświadczyło ją słowo Pana.

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Król posłał, aby go uwolnić.
uwolnił go władca ludów.
Ustanowił go panem nad swoim domem,
władcą nad całą swą posiadłością.

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Dodaj komentarz

Translate »