Ps 100 (99), 1-2. 3. 4. 5 (R.: 1a)

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem, *
stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

Dodaj komentarz

Translate »