Moja droga apostolska.

Pan Jezus przemówił do mnie w Swym piśmie, dzięki czemu wiem że rozpoczęła się moja droga apostolska (ewangelizacyjna) do której mnie przygotował. Dzięki darom Ducha Świętego otworzył me serce, skruszył je i załamał me grzechy. On Swoją Świętą Krwią obmył mą dusze i dał świadectwo zawierzenia i mego zbawienia. Jezu KOCHAM Cię całym sercem, całą duszą, całą mocą, całym ciałem. Panie Ty mnie odnalazłeś jak ziarnko piasku na pustyni, tchnąłeś we mnie życie. Jezu chwalę Cię, uwielbiam Cię i błogosławię Cię, Pan mój i Bóg mój.

 

Słowa które otrzymałem od Pana w kolejności w czerwcu 2015r.

Tb 11,5-17

Tymczasem Anna siedziała i wypatrywała drogę swego syna . I spostrzegła go powracającego , i zawołała do ojca jego : « Oto zbliżają się syn twój i człowiek , który poszedł razem z nim ». A Rafał rzekł do Tobiasza , zanim ten zbliżył się do ojca : « Wiem , że otworzą mu się oczy . Potrzyj żółcią ryby jego oczy , a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu , a ojciec twój przejrzy i zobaczy światło ». Anna tymczasem wybiegła , rzuciła się synowi na szyję i zawołała do niego : « Ujrzałam cię , dziecko , teraz już mogę umrzeć », i rozpłakała się . Także Tobiasz [ starszy ] podniósł się i utykając na nogi wyszedł do wrót podwórza . I przystąpił do niego Tobiasz z żółcią z ryby w ręku , i dmuchnął na jego oczy , dotknął się i rzekł : « Ufaj , ojcze !», i przyłożył mu lekarstwo , i odczekał chwilę . Potem zerwał obiema rękami [ bielmo ] z kątów jego oczu . A Tobiasz starszy rzucił mu się na szyję , zaczął płakać i zawołał : « Ujrzałem cię , dziecko , światło oczu moich ». I rzekł : « Niech będzie błogosławiony Bóg ! Niech będzie błogosławione wielkie imię Jego ! Niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie ! Niech będzie obecne z nami wielkie imię Jego ! I niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki ! Ponieważ doświadczył mnie , a oto teraz widzę Tobiasza , syna mego ». I wszedł Tobiasz do domu , ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos . Potem opowiedział Tobiasz ojcu , że podróż swoją odbył szczęśliwie i że przyniósł pieniądze , oraz jak wziął za żonę Sarę , córkę Raguela . A oto i ona przybliża się i jest już blisko bramy Niniwy . I Tobiasz starszy , ciesząc się i wielbiąc Boga , wyszedł na spotkanie swej synowej do bramy Niniwy . A mieszkańcy Niniwy ożywili się bardzo , gdy go ujrzeli , jak porusza się i kroczy , ile sił , nie prowadzony za rękę przez nikogo . A Tobiasz rozgłaszał przed nimi , że Bóg zmiłował się nad nim i otworzył mu oczy . Potem Tobiasz podszedł do Sary , żony syna swego Tobiasza , pobłogosławił ją i tak do niej przemówił : « Witaj , w zdrowiu przybywająca córko , niech będzie błogosławiony twój Bóg , który przyprowadził cię do nas . Niech będzie błogosławiony twój ojciec i niech będzie błogosławiony Tobiasz , mój syn , i ty bądź błogosławiona , córko ! Wejdź do domu swego w zdrowiu z błogosławieństwem i radością ! Wejdź , córko !»

Ps 47,2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie wykrzykujcie Bogu radosnym głosem.

Mt 28,19-20

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody , udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego . Uczcie je zachowywać wszystko , co wam przykazałem . A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni , aż do skończenia świata

Tb 4,4-5

Przypomnij sobie , dziecko , na jakie liczne niebezpieczeństwa była ona narażona z powodu ciebie , gdy cię w łonie swoim nosiła . A kiedy umrze , pogrzeb ją obok mnie w jednym grobie ! Pamiętaj , dziecko , na Pana przez wszystkie dni twoje ! Nie popełniaj dobrowolnie grzechu i nie przestępuj nigdy Jego przykazań ! Przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami nieprawości

Łk 4,4-8

Odpowiedział mu Jezus : « Napisane jest : Nie samym chlebem żyje człowiek » . Wówczas wyprowadził Go w górę , pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego : « Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego , bo mnie są poddane i mogę je odstąpić , komu chcę . Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon , wszystko będzie Twoje ». Lecz Jezus mu odrzekł : « Napisane jest : Panu , Bogu swemu , będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz »

Dz 18,9-10

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na ciebie.

 

 

Dodaj komentarz

Translate »