Kol 1, 21-23 Bóg pojednał nas ze sobą przez śmierć Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, jej sługą stałem się ja, Paweł.

Oto Słowo Boże.

Dodaj komentarz

Translate »