Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.

Ref.: Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.
Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

1. On nam wskazał nieomylną drogę,
On za owce Swoje życie dał.
On przez krzyż zwyciężył śmierć i trwogę,
nam nadzieję zmartwychwstania dał.

Ref.: Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.
Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.
2. On prowadzi nas do nowej ziemi,
gdzie nie będzie cierpień ani łez.
Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,
wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest.

Ref.: Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.
Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.
3. Więc dziękujmy Jemu z całej duszy,
że się dla nas w małej Hostii skrył.
Niech ta miłość serca nasze wzruszy,
byśmy Go kochali z wszystkich sił.

Ref.: Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.
Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

 

 

Dodaj komentarz

Translate »