Charyzmat proroctwa cz1 i cz2

Konferencja na temat charyzmatu proroctwa o. Robert DeGrandis

Część 1

Część 2

Dodaj komentarz

Translate »