Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić.
Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać.
Bo góry mogą ustąpić.
Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać.
Ale miłość moja, miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie
mówi Pan Alleluja, Alleluja.

 

Dodaj komentarz

Translate »