Ps 34 (33), 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 7a)

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Dodaj komentarz

Translate »